وبسایت رسمی مسابقه رخ در رخ 500 home about match gallery news contact ROOKxROOKS500
fa مرتضی محجوب، قهرمان ایران، استاد بزرگ شطرنج
Date of Simul:
Aug, 13, 2009
   فرم ثبت نام شرکت در مسابقه رخ در رخ
 
mortezamahjoob.ir
 
fide سایت فدراسیون جهانی شطرنج
 
shahmat chess school
 
 
Morteza Mahjoob (GM) has achieved a new chess record in Enghelab sport complex, playing agains 500 chess player and won more than 88.4% of the games.
 
 
::: Morteza Mahjoob's Press confrence. Aug 11
interview with IRINN news morteza+Mr. Maddahi+Mr. karimi
press confrence
::: Morteza mahjoob Physical trainings before ROOK x ROOKS, 500
training
::: Personal Pictures (click to enlarge)
training shahmat chess school
:::Different Pictures(click to enlarge)
قهرمانی آسیا در اصفهان
 

 

 
   
Copyrigh © 2009, Iran500.ir All Rights Reserved
Designed by: Bing.ir